آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

سئو داخلی وب سایت

سئو داخلیسئو داخلی و سئو خارجی مواردی است که در بهینه سازی سایت موثر هستند و داشتن سئو داخلی در دستان شماست و سئو خارجی در حقیقیت همان لینک بیلدینگ به حساب می آید.

لینک بیلیدینگهمان بک لینک درست کردن برای وب سایت را می گویند که از طریق این لینک بیلدینگ می توانید بازدید وب سایت را رفته رفته افزایش داده و به اعتبارسایت بیفزایید.

در سئو خارجی فرمان دست شما نخواهد بود و همیشه باید منتظر باشید که کارهایی که انجام می دهید کی نتیجه بگیرد ولی در سئو داخلی فرمان در دستان وبمستران قرار خواهد داشت.

عنوان صفحه

عنوان صفحه ی شما دربگیرنده محتوی مقاله شماست و در انتخاب مقالات با عنوان های غیر مرتبط پرهیز کنید, در سئو داخلی داشتن عنوان دربگیرنده مهم ترین المان سئو به حساب می آید.

انتخاب عنوان های مناسب باید دربرگیرنده کلمات کلیدی انتخابی شما باشد و همچنین عنوان صفحه اصلی سایت باید دربرگیرنده کلمات کلیدی, نام و برند شرکت و ... باشد.

ویژگی های عنوان صفحه

- انتخاب عنوان با کلمه کلیدی هدف گذاری شده

- تعداد کاراکترهای عنوان باید حاوی 70 کاراکتر باشد

- منحر بودن عنوان صفحه

 

متا توضیحات صفحه

داشتن متا توضیحات در صفحات داخلیوب سایت و داشتن توضیحات مرتبط با مقاله نوشته شده در انتخاب یک لینک در نتایج جستجو به شما کمک خواهد کرد.

متا توضیحات صفحه

زمانی که شما توضیحات مرتبط با مقاله را حاوی کلمات هدف گذاری شده تعیین می کنید هنگام انتخاب وب سایت شما از سایر نتایج جستجو شما را کمک خواهد کرد.

ویژگی توضیحات متا

دربرگینده کلمات کلیدی مترادف

تعداد کاراکتر های آن 150 کاراکتر باشد

منحصر به فرد بودن توضیحات متا و کپی نکردن 2 خط اول مقاله

نداشتن توضیحات خیلی بهتر از نوشتن توضیحات کپی است

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon